Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1942 · Visa fulltext
Förordning (2018:1942) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1240
Rubrik: Förordning (2019:1240) om ändring i förordningen (2018:1942) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
Omfattning: upph. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:232
Rubrik: Förordning (2020:232) om ändring i förordningen (2018:1942) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-05-01
Ändring, SFS 2020:1150
Rubrik: Förordning (2020:1150) om ändring i förordningen (2018:1942) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2020:1297
Rubrik: Förordning (2020:1297) om ändring i förordningen (2018:1942) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2021-01-15
Ändring, SFS 2022:774
Rubrik: Förordning (2022:774) om ändring i förordningen (2018:1942) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Ikraft: 2022-06-28
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/884
Ändring, SFS 2022:1724
Rubrik: Förordning (2022:1724) om ändring i förordningen (2018:1942) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2023-01-01