Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1693 · Visa fulltext
Lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10
Ändring, SFS 2019:435
Rubrik: Lag (2019:435) om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 6 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2, 3 §§, 4 kap. 6, 9, 10, 11 §§, 7 kap. 1 § , rubr. närmast före 4 kap. 3 §; ny 4 kap. 5 a §
Ikraft: 2019-06-30
Förarbeten: Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:238
Ändring, SFS 2019:1188
Rubrik: Lag (2019:1188) om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
Omfattning: upph. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:163, bet. 2019/20:JuU9, rskr. 2019/20:44
Ändring, SFS 2021:1192
Rubrik: Lag (2021:1192) om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Förarbeten: Prop. 2020/21:222, bet. 2021/22:JuU9, rskr. 2021/22:59
Ändring, SFS 2022:244
Rubrik: Lag (2022:244) om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Förarbeten: Prop. 2021/22:81, bet. 2021/22:SfU14, rskr. 2021/22:195
Ändring, SFS 2022:615
Rubrik: Lag (2022:615) om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 5 kap. 22 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:127, bet. 2021/22:JuU39, rskr. 2021/22:317, direktiv (EU) 2019/1153
Ändring, SFS 2022:709
Rubrik: Lag (2022:709) om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
Omfattning: ändr. 5 kap. 12, 16 §§
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:131, bet. 2021/22:JuU30, rskr. 2021/22:323
Ändring, SFS 2022:738
Rubrik: Lag (2022:738) om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
Omfattning: ändr. 5 kap. 12, 15, 17 §§
Ikraft: 2022-06-28 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:172, bet. 2021/22:JuU37, rskr. 2021/22:338, direktiv (EU) 2019/884