Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1653 · Visa fulltext
Lag (2018:1653) om företagsnamn
Departement: Justitiedepartementet L3
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14, direktiv 2004/48/EG
Ändring, SFS 2020:546
Rubrik: Lag (2020:546) om ändring i lagen (2018:1653) om företagsnamn
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §
Ikraft: 2020-09-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:149, bet. 2019/20:NU18, rskr. 2019/20:312
Ändring, SFS 2021:562
Rubrik: Lag (2021:562) om ändring i lagen (2018:1653) om företagsnamn
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 3 §§
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:125, bet. 2020/21:NU23, rskr. 2020/21:336
Ändring, SFS 2022:509
Rubrik: Lag (2022:509) om ändring i lagen (2018:1653) om företagsnamn
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302