Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:160 · Visa fulltext
Lag (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:67, bet. 2017/18:JuU23, rskr. 2017/18:206
Tidsbegränsad: 2023-01-01
Ändring, SFS 2019:665
Rubrik: Lag (2019:665) om fortsatt giltighet av lagen (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål
Omfattning: forts. giltighet
Förarbeten: Prop. 2018/19:139, bet. 2019/20:JuU3, rskr. 2019/20:14