Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1475 · Visa fulltext
Spelförordning (2018:1475)
Departement: Finansdepartementet OU
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2019:273
Rubrik: Förordning (2019:273) om ändring i spelförordningen (2018:1475)
Omfattning: ändr. 14 kap. 2 §, 15 kap. 2 §
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2022:1679
Rubrik: Förordning (2022:1679) om ändring i spelförordningen (2018:1475)
Omfattning: ändr. 13 kap. 3 §, 15 kap. 2, 5 §§, 16 kap. 8, 9, 11 §§; nya 3 kap. 7 a §, 16 kap. 7 a §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2023:277
Rubrik: Förordning (2023:277) om ändring i spelförordningen (2018:1475)
Omfattning: upph. 15 kap. 3 §; ändr. 3 kap. 11 §, 7 kap. 12 §, 15 kap. 2, 4 §§
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:310
Rubrik: Förordning (2023:310) om ändring i spelförordningen (2018:1475)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 13 kap. 1 §, 14 kap. 2 §, rubr. närmast före 1 kap. 2 §, rubr. 1 kap.; nya 1 kap. 3 §, 13 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 2 a §§, rubr. närmast före 1 kap. 3 §, 13 kap. 1 a §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535