Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1475 · Visa fulltext
Spelförordning (2018:1475)
Departement: Finansdepartementet OU
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2019:273
Rubrik: Förordning (2019:273) om ändring i spelförordningen (2018:1475)
Omfattning: ändr. 14 kap. 2 §, 15 kap. 2 §
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2022:1679
Rubrik: Förordning (2022:1679) om ändring i spelförordningen (2018:1475)
Omfattning: ändr. 13 kap. 3 §, 15 kap. 2, 5 §§, 16 kap. 8, 9, 11 §§; nya 3 kap. 7 a §, 16 kap. 7 a §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535