Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1340 · Visa fulltext
Resegarantiförordning (2018:1340)
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2018-08-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/2302
Ändring, SFS 2018:1853
Rubrik: Förordning (2018:1853) om ändring i resegarantiförordningen (2018:1340)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2021:508
Rubrik: Förordning (2021:508) om ändring i resegarantiförordningen (2018:1340)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2021-06-26