Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1277 · Visa fulltext
Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED DF
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:153, bet. 2017/18:FiU40, rskr. 2017/18:397, direktiv 2014/55/EU