Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:127 · Visa fulltext
Förordning (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2018-04-21 överg.best.
Ändring, SFS 2020:213
Rubrik: Förordning (2020:213) om ändring i förordningen (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2020-04-09
Ändring, SFS 2022:1199
Rubrik: Förordning (2022:1199) om ändring i förordningen (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning
Omfattning: ändr. 2, 3 §§; ny 3 a §
Ikraft: 2022-07-25