Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1219 · Visa fulltext
Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 2018-10-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427
Ändring, SFS 2019:737
Rubrik: Lag (2019:737) om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
Omfattning: ändr. 8 kap. 7 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:773
Rubrik: Lag (2019:773) om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
Omfattning: ny 1 kap. 1 a §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2020:662
Rubrik: Lag (2020:662) om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
Omfattning: ny 1 kap. 6 a §
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:148, bet. 2019/20:FiU41, rskr. 2019/20:342
Ändring, SFS 2021:108
Rubrik: Lag (2021:108) om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
Omfattning: nya 6 kap. 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 6 kap. 1 a §
Ikraft: 2021-03-10
Förarbeten: Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189
Ändring, SFS 2021:499
Rubrik: Lag (2021:499) om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
Omfattning: ändr. 1 kap. 9 §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326