Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1219 · Visa fulltext
Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 2018-10-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427
Ändring, SFS 2019:737
Rubrik: Lag (2019:737) om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
Omfattning: ändr. 8 kap. 7 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:773
Rubrik: Lag (2019:773) om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
Omfattning: ny 1 kap. 1 a §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2020:662
Rubrik: Lag (2020:662) om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
Omfattning: ny 1 kap. 6 a §
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:148, bet. 2019/20:FiU41, rskr. 2019/20:342
Ändring, SFS 2021:108
Rubrik: Lag (2021:108) om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
Omfattning: nya 6 kap. 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 6 kap. 1 a §
Ikraft: 2021-03-10
Förarbeten: Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189
Ändring, SFS 2021:499
Rubrik: Lag (2021:499) om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
Omfattning: ändr. 1 kap. 9 §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326
Ändring, SFS 2022:1762
Rubrik: Lag (2022:1762) om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
Omfattning: ny 2 kap. 1 a §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45
Ändring, SFS 2023:832
Rubrik: Lag (2023:832) om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
Omfattning: ändr. 9 kap. 20 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:124, bet. 2023/24:FiU7, rskr. 2023/24:60