Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1212 · Visa fulltext
Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2021-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:223, bet. 2017/18:SoU35, rskr. 2017/18:369.
Ändring, SFS 2018:1241
Rubrik: Lag (2018:1241) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §
Ikraft: 2021-05-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:233, bet. 2017/18:SoU31, rskr. 2017/18:370
Ändring, SFS 2019:990
Rubrik: Lag (2019:990) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 5 §, 6 kap. 3 §, rubr. närmast före 6 kap. 3 §
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2019:992
Rubrik: Lag (2019:992) om ändring i lagen (2018:1241) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 § i 2018:1241
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:305
Rubrik: Lag (2020:305) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest., ny p 5 i ikrafttr.- och övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20:262
Ändring, SFS 2020:310
Rubrik: Lag (2020:310) om ändring i lagen (2018:1241) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista
Omfattning: ändr. ikrafttr. i 2018:1241
Förarbeten: Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20: 262
Ändring, SFS 2023:152
Rubrik: Lag (2023:152) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 2022/23:57, bet. 2022/23:SoU27, rskr. 2022/23:154