Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1192 · Visa fulltext
Djurskyddslag (2018:1192)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:147, bet. 2017/18:MJU24, rskr. 2017/18:401, direktiv 98/58/EG
Ändring, SFS 2021:175
Rubrik: Lag (2021:175) om ändring i djurskyddslagen (2018:1192)
Omfattning: ändr. 8 kap. 1, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 17 §§, 10 kap. 4 §, 11 kap. 3 §, rubr. närmast före 8 kap. 1, 6, 7, 8, 15 §§, 11 kap. 3 §; nya 1 kap. 4 a §, 8 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 6 a, 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 1 kap. 4 a §, 8 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 6 a, 9 a, 9 b §§
Ikraft: 2021-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:43, bet. 2020/21:MJU6, rskr. 2020/21:198
Ändring, SFS 2022:117
Rubrik: Lag (2022:117) om ändring i djurskyddslagen (2018:1192)
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 6, 7 §§, 11 kap. 4 §, rubr. närmast före 8 kap. 5 §; nya 10 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 6 f, 6 g, 6 h, 6 i, 7 a §§, rubr. närmast före 10 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 6 f, 6 g, 6 i, 7 a §§
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:18, bet. 2021/22:MJU12, rskr. 2021/22:147
Ändring, SFS 2022:1465
Rubrik: Förordning (2022:1465) om ikraftträdande av lagen (2021:175) om ändring i djurskyddslagen (2018:1192)
Omfattning: ikrafttr. av 8 kap. 9 b § i 2021:175