Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1192 · Visa fulltext
Djurskyddslag (2018:1192)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:147, bet. 2017/18:MJU24, rskr. 2017/18:401, direktiv 98/58/EG
Ändring, SFS 2021:175
Rubrik: Lag (2021:175) om ändring i djurskyddslagen (2018:1192)
Omfattning: ändr. 8 kap. 1, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 17 §§, 10 kap. 4 §, 11 kap. 3 §, rubr. närmast före 8 kap. 1, 6, 7, 8, 15 §§, 11 kap. 3 §; nya 1 kap. 4 a §, 8 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 6 a, 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 1 kap. 4 a §, 8 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 6 a, 9 a, 9 b §§
Ikraft: 2021-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:43, bet. 2020/21:MJU6, rskr. 2020/21:198
Ändring, SFS 2022:117
Rubrik: Lag (2022:117) om ändring i djurskyddslagen (2018:1192)
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 6, 7 §§, 11 kap. 4 §, rubr. närmast före 8 kap. 5 §; nya 10 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 6 f, 6 g, 6 h, 6 i, 7 a §§, rubr. närmast före 10 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 6 f, 6 g, 6 i, 7 a §§
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:18, bet. 2021/22:MJU12, rskr. 2021/22:147