Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:119 · Visa fulltext
Förordning (2018:119) om statsbidrag till vissa ideella organisationer för att minska och motverka segregation
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Ikraft: 2018-04-06
Upphävd: 2023-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1265
Rubrik: Förordning (2020:1265) om ändring i förordningen (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 18, 22 §§; ny 18 a §, rubr. närmast före 18 a §
Ikraft: 2021-02-01
Ändring, SFS 2022:60
Rubrik: Förordning (2022:60) om ändring i förordningen (2018:119) om statsbidrag till vissa ideella organisationer för att minska och motverka segregation
Omfattning: ändr. 3, 6, 9, 12 §§
Ikraft: 2022-03-01
Ändring, SFS 2022:1711
Rubrik: Förordning (2022:1711) om upphävande av förordningen (2018:119) om statsbidrag till vissa ideella organisationer för att minska och motverka segregation
Omfattning: upph.
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.