Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:119 · Visa fulltext
Förordning (2018:119) om statsbidrag till vissa ideella organisationer för att minska och motverka segregation
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Ikraft: 2018-04-06
Ändring, SFS 2020:1265
Rubrik: Förordning (2020:1265) om ändring i förordningen (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 18, 22 §§; ny 18 a §, rubr. närmast före 18 a §
Ikraft: 2021-02-01