Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1179 · Visa fulltext
Förordning (2018:1179) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2021:701
Rubrik: Förordning (2021:701) om ändring i förordningen (2018:1179) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2021-07-16
Ändring, SFS 2022:1200
Rubrik: Förordning (2022:1200) om ändring i förordningen (2018:1179) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 2, 3, 8 §§; ny 4 §
Ikraft: 2022-07-25