Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1175 · Visa fulltext
Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2016/1148
Ändring, SFS 2020:1142
Rubrik: Förordning (2020:1142) om ändring i förordningen (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2021-01-01