Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1139 · Visa fulltext
Lag (2018:1139) om skatt på spel
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Ändring, SFS 2018:2038
Rubrik: Lag (2018:2038) om ändring i lagen (2018:1139) om skatt på spel
Omfattning: ändr. p 4 ikraft- och övergångsbest. till 2018:1139
Förarbeten: Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60