Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1139 · Visa fulltext
Lag (2018:1139) om skatt på spel
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Ändring, SFS 2018:2038
Rubrik: Lag (2018:2038) om ändring i lagen (2018:1139) om skatt på spel
Omfattning: ändr. p 4 ikraft- och övergångsbest. till 2018:1139
Förarbeten: Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60
Ändring, SFS 2022:1675
Rubrik: Lag (2022:1675) om ändring i lagen (2018:1139) om skatt på spel
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:242, bet. 2022/23:KrU2, rskr. 2022/23:29