Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1091 · Visa fulltext
Lag (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2022-01-31
Förarbeten: Prop. 2017/18:193, bet. 2017/18:UbU26, rskr. 2017/18:332
Ändring, SFS 2021:622
Rubrik: Lag (2021:622) om ändring i lagen (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022-02-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:912
Rubrik: Förordning (2021:912) om ikraftträdande av lagen (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2021:922
Rubrik: Förordning (2021:922) om ikraftträdande av lagen (2021:622) om ändring i lagen (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel
Omfattning: ikrafttr. av 2021:622