Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1091 · Visa fulltext
Lag (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2022-01-31
Förarbeten: Prop. 2017/18:193, bet. 2017/18:UbU26, rskr. 2017/18:332
Ändring, SFS 2021:622
Rubrik: Lag (2021:622) om ändring i lagen (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022-02-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:912
Rubrik: Förordning (2021:912) om ikraftträdande av lagen (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2021:922
Rubrik: Förordning (2021:922) om ikraftträdande av lagen (2021:622) om ändring i lagen (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel
Omfattning: ikrafttr. av 2021:622