Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:90 · Visa fulltext
Lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2018-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:55, bet. 2017/18:KU19, rskr. 2017/18:153
Ändring, SFS 2018:92
Rubrik: Lag (2018:92) om ändring i lagen (2018:90) om om insyn i finansiering av partier
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:55, bet. 2017/18:KU19, rskr. 2017/18:153
Ändring, SFS 2018:1149
Rubrik: Lag (2018:1149) om ändring i lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Ändring, SFS 2019:982
Rubrik: Lag (2019:982) om ändring i lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier
Omfattning: ändr. 2, 7, 28 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48