Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:658 · Visa fulltext
Säkerhetsskyddsförordning (2018:658)
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Upphävd: 2021-12-01
Ändring, SFS 2019:82
Rubrik: Förordning (2019:82) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 8 §§, 3 kap. 1, 9 §§, 7 kap. 1, 3 §§, bil., p 6 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ändring, SFS 2019:200
Rubrik: Förordning (2019:200) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019-05-01
Ändring, SFS 2019:610
Rubrik: Förordning (2019:610) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019-11-19
Ändring, SFS 2019:1179
Rubrik: Förordning (2019:1179) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 5 kap. 7, 8 §§, 7 kap. 1 §, bil.
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:117
Rubrik: Förordning (2020:117) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-04-14
Ändring, SFS 2020:379
Rubrik: Förordning (2020:379) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 5 kap. 6 §
Ikraft: 2020-06-15
Ändring, SFS 2020:493
Rubrik: Förordning (2020:493) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-08-01
Ändring, SFS 2020:731
Rubrik: Förordning (2020:731) om ändring i förordningen (2020:493) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. bil. i 2020:493
Ändring, SFS 2020:938
Rubrik: Förordning (2020:938) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-12-15
Ändring, SFS 2020:1008
Rubrik: Förordning (2020:1008) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §, rubr. närmast före 2 kap. 9 §; nya 2 kap. 9 a, 9 b, 9 c §§
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2020:1141
Rubrik: Förordning (2020:1141) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2020:1290
Rubrik: Förordning (2020:1290) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-02-01
Ändring, SFS 2021:94
Rubrik: Förordning (2021:94) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. 5 kap. 10, 15 §§, bil.
Ikraft: 2021-03-02 överg.best.
Ändring, SFS 2021:157
Rubrik: Förordning (2021:157) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. p 6 i ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2021-04-15
Ändring, SFS 2021:749
Rubrik: Förordning (2021:749) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-08-01
Ändring, SFS 2021:873
Rubrik: Förordning (2021:873) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-10-25
Ändring, SFS 2021:907
Rubrik: Förordning (2021:907) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-11-05
Ändring, SFS 2021:955
Omfattning: upph.