Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:649 · Visa fulltext
Lag (2018:649) om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2018-10-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307
Ändring, SFS 2019:987
Rubrik: Lag (2019:987) om ändring i lagen (2018:649) om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48