Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:585 · Visa fulltext
Säkerhetsskyddslag (2018:585)
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289
Ändring, SFS 2018:1715
Rubrik: Lag (2018:1715) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Omfattning: ändr. 3 kap. 13, 14 §§; ny p 5 ikrafttr.- och övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10
Ändring, SFS 2019:110
Rubrik: Lag (2019:110) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Förarbeten: Framst. 2018/19:RS6, bet. 2018/19:KU16, rskr. 2018/19:133
Ändring, SFS 2019:985
Rubrik: Lag (2019:985) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §, 3 kap. 1, 11 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2019:1187
Rubrik: Lag (2019:1187) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Omfattning: ändr. 3 kap. 13, 14 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:163, bet. 2019/20:JuU9, rskr. 2019/20:44
Ändring, SFS 2020:1007
Rubrik: Lag (2020:1007) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Omfattning: nuvarande 2 kap. 7 § betecknas 2 kap. 15 §; ändr. 1 kap. 1 §, rubr. närmast före 2 kap. 7 § sätts närmast före 2 kap. 15 §; nya 2 kap. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 §§, rubr. närmast före 2 kap. 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16 §§
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:13, bet. 2020/21:JuU10, rskr. 2020/21:79
Ändring, SFS 2021:76
Rubrik: Lag (2021:76) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §; ny 3 kap. 4 a §
Ikraft: 2021-04-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:11, bet. 2020/21:JuU12, rskr. 2020/21:168
Ändring, SFS 2021:952
Rubrik: Lag (2021:952) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Omfattning: upph. 2 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 §§, 5 kap. 4, 5 §§, rubr. närmast före 2 kap. 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16 §§, 5 kap. 4, 5 §§; nuvarande 4, 5 kap., 2 kap. 15 § betecknas 5, 8 kap., 2 kap. 8 §; ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 1 §, den nya 2 kap. 8 §, 3 kap. 4, 16 §§, den nya 8 kap. 3 §, rubr. närmast före 2 kap. 15 § sätts före den nya 2 kap. 8 §; nya 4, 6, 7 kap., 2 kap. 6, 7 §§, 3 kap. 4 b §, 8 kap. 4 §, rubr. närmast före 2 kap. 6, 7 §§, 8 kap. 4 §
Ikraft: 2021-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:194, bet. 2021/22:JuU3, rskr. 2021/22:19
Ändring, SFS 2022:443
Rubrik: Lag (2022:443) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §; ny 3 kap. 4 c §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Framst. 2021/22:RS5, bet. 2021/22:KU19, rskr. 2021/22:285
Ändring, SFS 2023:390
Rubrik: Lag (2023:390) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §; nya 3 kap. 3 a, 4 d, 18 a §§
Ikraft: 2023-10-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:87, bet. 2022/23:JuU28, rskr. 2022/23:210