Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:506 · Visa fulltext
Strålskyddsförordning (2018:506)
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2018-06-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2013/59/EURATOM
Ändring, SFS 2018:517
Rubrik: Förordning (2018:517) om ändring i strålskyddsförordningen (2018:506)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1884
Rubrik: Förordning (2018:1884) om ändring i strålskyddsförordningen (2018:506)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2020:1223
Rubrik: Förordning (2020:1223) om ändring i strålskyddsförordningen (2018:506)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:640
Rubrik: Förordning (2021:640) om ändring i strålskyddsförordningen (2018:506)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 5 kap. 9 §
Ikraft: 2021-07-15
Ändring, SFS 2021:924
Rubrik: Förordning (2021:924) om ändring i strålskyddsförordningen (2018:506)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §
Ikraft: 2022-01-31
Ändring, SFS 2022:403
Rubrik: Förordning (2022:403) om ändring i strålskyddsförordningen (2018:506)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 5 kap. 9 §
Ikraft: 2022-05-26