Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:222 · Visa fulltext
Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:80, bet. 2017/18:CU6, rskr. 2017/18:210
Ändring, SFS 2019:983
Rubrik: Lag (2019:983) om ändring i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48