Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:219 · Visa fulltext
Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2018-05-25 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1140
Rubrik: Förordning (2020:1140) om ändring i förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Omfattning: ändr. 3, 6, 8, 12 §§
Ikraft: 2021-01-01