Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:2053 · Visa fulltext
Mediestödsförordning (2018:2053)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2019-02-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2017/18:154, bet. 2017/18:KU43, rskr. 2017/18:407
Tidsbegränsad: 2024-01-01
Ändring, SFS 2019:1135
Rubrik: Förordning (2019:1135) om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:518
Rubrik: Förordning (2020:518) om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2020-06-22
Ändring, SFS 2020:742
Rubrik: Förordning (2020:742) om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053)
Omfattning: ändr. 1, 4, 20, 26 §§; nya 3 a, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§; ny rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2020-08-13
Ändring, SFS 2020:743
Rubrik: Förordning (2020:743) om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053)
Omfattning: upph. 3 a, 9 d §§; ändr. 4, 9 a, 12, 26 §§
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2020:1102
Rubrik: Förordning (2020:1102) om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:276
Rubrik: Förordning (2021:276) om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053)
Omfattning: ändr. 4 §; ny 3 a §
Ikraft: 2021-04-14
Ändring, SFS 2021:277
Rubrik: Förordning (2021:277) om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053)
Omfattning: upph. 3 a §; ändr. 4 §
Ikraft: 2022-01-01