Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1937 · Visa fulltext
Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED DF
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:299, bet. 2018/19:TU2, rskr. 2018/19:30, direktiv (EU) 2016/210
Ändring, SFS 2019:995
Rubrik: Lag (2019:995) om ändring i lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48