Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1879 · Visa fulltext
Förordning (2018:1879) med instruktion för Etikprövningsmyndigheten
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:1133
Rubrik: Förordning (2019:1133) om ändring i förordningen (2018:1879) med instruktion för Etikprövningsmyndigheten
Omfattning: ändr. 12 §, bil. 3
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:1153
Rubrik: Förordning (2019:1153) om ändring i förordningen (2018:1879) med instruktion för Etikprövningsmyndigheten
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:880
Rubrik: Förordning (2020:880) om ändring i förordningen (2018:1879) med instruktion för Etikprövningsmyndigheten
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2020-12-01
Ändring, SFS 2021:1299
Rubrik: Förordning (2021:1299) om ändring i förordningen (2018:1879) med instruktion för Etikprövningsmyndigheten
Omfattning: ändr. 1, 4, 17, 19 §§, bil. 1, 2
Ikraft: 2022-01-31
Ändring, SFS 2021:1300
Rubrik: Förordning (2021:1300) om ändring i förordningen (2018:1879) med instruktion för Etikprövningsmyndigheten
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-05-26
Ändring, SFS 2022:1732
Rubrik: Förordning (2022:1732) om ändring i förordningen (2018:1879) med instruktion för Etikprövningsmyndigheten
Omfattning: nya 19 a, 19 b §§
Ikraft: 2022-12-31
Ändring, SFS 2023:63
Rubrik: Förordning (2023:63) om ändring i förordningen (2018:1879) med instruktion för Etikprövningsmyndigheten
Omfattning: ändr. 6, 14 §§, bil. 3; ny 1 a §
Ikraft: 2023-03-14