Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1879 · Visa fulltext
Förordning (2018:1879) med instruktion för Etikprövningsmyndigheten
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:1133
Rubrik: Förordning (2019:1133) om ändring i förordningen (2018:1879) med instruktion för Etikprövningsmyndigheten
Omfattning: ändr. 12 §, bil. 3
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:1153
Rubrik: Förordning (2019:1153) om ändring i förordningen (2018:1879) med instruktion för Etikprövningsmyndigheten
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:880
Rubrik: Förordning (2020:880) om ändring i förordningen (2018:1879) med instruktion för Etikprövningsmyndigheten
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2020-12-01
Ändring, SFS 2021:1300
Rubrik: Förordning (2021:1300) om ändring i förordningen (2018:1879) med instruktion för Etikprövningsmyndigheten
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-05-26
Ändring, SFS 2021:1299
Rubrik: Förordning (2021:1299) om ändring i förordningen (2018:1879) med instruktion för Etikprövningsmyndigheten
Omfattning: ändr. 1, 4, 17, 19 §§, bil. 1, 2
Ikraft: 2022-01-31