Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1472 · Visa fulltext
Lag (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:214, bet. 2017/18:AU14, rskr. 2017/18:428