Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1463 · Visa fulltext
Förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Upphävd: 2022-01-01
Ändring, SFS 2018:1471
Rubrik: Förordning (2018:1471) om ändring i förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2025-04-01
Ändring, SFS 2020:709
Rubrik: Förordning (2020:709) om ändring i förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper
Omfattning: ändr. 3, 4, 26, 34, 40 §§, p 3, 4, 6, 7, 8, 9 10, 11 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2020-08-01
Ändring, SFS 2020:1304
Rubrik: Förordning (2020:1304) om upphävande av förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper
Omfattning: upph.