Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1463 · Visa fulltext
Förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Upphävd: 2022-01-01
Ändring, SFS 2018:1471
Rubrik: Förordning (2018:1471) om ändring i förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2025-04-01
Ändring, SFS 2020:709
Rubrik: Förordning (2020:709) om ändring i förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper
Omfattning: ändr. 3, 4, 26, 34, 40 §§, p 3, 4, 6, 7, 8, 9 10, 11 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2020-08-01
Ändring, SFS 2020:1304
Rubrik: Förordning (2020:1304) om upphävande av förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper
Omfattning: upph.