Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1462 · Visa fulltext
Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 94/62/EG
Ändring, SFS 2018:1470
Rubrik: Förordning (2018:1470) om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar
Omfattning: ändr. 45, 46, 47 §§
Ikraft: 2025-04-01
Ändring, SFS 2019:151
Rubrik: Förordning (2019:151) om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 2019-04-15
Ändring, SFS 2020:615
Rubrik: Förordning (2020:615) om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar
Omfattning: upph. 11, 20 §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 37, 39, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 71, 73, 74, 77, 79 §§; nya 13 a, 25 a, 69 a, 74 a, 74 b §§, rubr. närmast före 16, 74 a, 74 b §§
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: direktiv 94/62/EG
Ändring, SFS 2020:704
Rubrik: Förordning (2020:704) om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar
Omfattning: ändr. 74 b §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2020:815
Rubrik: Förordning (2020:815) om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar
Omfattning: ändr. 3, 72 §§, p 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ikrafttr.- och övergångbest.
Ikraft: 2020-12-31
Ändring, SFS 2020:1299
Rubrik: Förordning (2020:1299) om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar
Omfattning: ändr. 52, 53, 64, 65 §§
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2021:1004
Rubrik: Förordning (2021:1004) om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar
Omfattning: ändr. 40 a, 40 b, 73 a §§
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/904
Ändring, SFS 2021:1003
Rubrik: Förordning (2021:1003) om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar
Omfattning: nuvarande 25 a § betecknas 25 e §; ändr. 2, 8, 10, 25 e, 29, 49, 72, 73, 79 §§; nya 4 a, 9 a, 11, 25 a, 25 b, 25 c, 25 d, 36 a, 36 b, 36 c, 40 a, 40 b, 40 c, 41 a, 73 a, 73 b §§, rubr. närmast före 25 a, 25 c, 25 e, 36 a, 36 b, 40 a, 40 c, 73 b §§
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/904