Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:131 · Visa fulltext
Lag (2018:131) om villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 2018-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:56, bet. 2017/18:AU6, rskr. 2017/18:165, direktiv 2014/50/EU