Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1300 · Visa fulltext
Förordning (2018:1300) om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED D
Ikraft: 2018-08-02
Ändring, SFS 2020:234
Rubrik: Förordning (2020:234) om ändring i förordningen (2018:1300) om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-06-01