Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1180 · Visa fulltext
Lag (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:234, bet. 2017/18:JuU39, rskr. 2017/18:394, direktiv (EU) 2016/681