Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1177 · Visa fulltext
Brottsdatalag (2018:1177)
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2018-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:232, bet. 2017/18:JuU37, rskr. 2017/18:392, direktiv (EU) 2016/680
Ändring, SFS 2018:1249
Rubrik: Lag (2018:1249) om ändring i brottsdatalagen (2018:1177)
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:232, bet. 2017/18:JuU37, rskr. 2017/18:392
Ändring, SFS 2021:1175
Rubrik: Lag (2021:1175) om ändring i brottsdatalagen (2018:1177)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:224, bet. 2021/22:FöU2, rskr. 2021/22:45
Ändring, SFS 2022:737
Rubrik: Lag (2022:737) om ändring i brottsdatalagen (2018:1177)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 2 kap. 20 §; ny 2 kap. 20 a §
Ikraft: 2022-06-28
Förarbeten: Prop. 2021/22:172, bet. 2021/22:JuU37, rskr. 2021/22:338