Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1138 · Visa fulltext
Spellag (2018:1138)
Departement: Finansdepartementet OU
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363, direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2021:1254
Rubrik: Lag (2021:1254) om ändring i spellagen (2018:1138)
Omfattning: ändr. 18 kap. 2 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Bet. 2021/22:FiU35, rskr. 2021/22:107
Ändring, SFS 2022:1143
Rubrik: Lag (2022:1143) om ändring i spellagen (2018:1138)
Omfattning: ändr. 16 kap. 3 §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441
Ändring, SFS 2022:1674
Rubrik: Lag (2022:1674) om ändring i spellagen (2018:1138)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 11 kap. 7 §; ändr. 1 kap. 3, 5 §§, 4 kap. 4, 8 §§, 6 kap. 11 §, 11 kap. 1, 9, 10 §§, 14 kap. 9 §, 15 kap. 4, 6 §§, 16 kap. 2 §, 18 kap. 2, 12, 13 §§, 19 kap. 2, 10, 13 §§, 21 kap. 8, 11, 13 §§, rubr. närmast före 15 kap. 6 §, rubr. till 3 kap.; nya 3 kap. 7 §, 11 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 11 §§, 16 kap. 1 a §, 21 kap. 10 a, 14 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 7 §§, 11 kap. 6 a §, 21 kap. 10 a §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:242, bet. 2022/23:KrU2, rskr. 2022/23:29, direktiv (EU) 2015/1535