Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1138 · Visa fulltext
Spellag (2018:1138)
Departement: Finansdepartementet OU
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363, direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2021:1254
Rubrik: Lag (2021:1254) om ändring i spellagen (2018:1138)
Omfattning: ändr. 18 kap. 2 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Bet. 2021/22:FiU35, rskr. 2021/22:107
Ändring, SFS 2022:1143
Rubrik: Lag (2022:1143) om ändring i spellagen (2018:1138)
Omfattning: ändr. 16 kap. 3 §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441
Ändring, SFS 2022:1674
Rubrik: Lag (2022:1674) om ändring i spellagen (2018:1138)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 11 kap. 7 §; ändr. 1 kap. 3, 5 §§, 4 kap. 4, 8 §§, 6 kap. 11 §, 11 kap. 1, 9, 10 §§, 14 kap. 9 §, 15 kap. 4, 6 §§, 16 kap. 2 §, 18 kap. 2, 12, 13 §§, 19 kap. 2, 10, 13 §§, 21 kap. 8, 11, 13 §§, rubr. närmast före 15 kap. 6 §, rubr. till 3 kap.; nya 3 kap. 7 §, 11 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 11 §§, 16 kap. 1 a §, 21 kap. 10 a, 14 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 7 §§, 11 kap. 6 a §, 21 kap. 10 a §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:242, bet. 2022/23:KrU2, rskr. 2022/23:29, direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2023:309
Rubrik: Lag (2023:309) om ändring i spellagen (2018:1138)
Omfattning: upph. 18 kap. 26, 27 §§, rubr. närmast före 18 kap. 26 §; nuvarande 17 kap. 6, 7 §§ betecknas 17 kap. 9, 10 §§; ändr. 17 kap. 5 §, den nya 17 kap. 9 §, 19 kap. 11 §, 21 kap. 13, 15, 17 §§, rubr. närmast före 17 kap. 6, 7 §§ sätts närmast före 17 kap. 9, 10 §; nya 14 kap. 17 §, 17 kap. 6, 7, 8 §§, 18 kap. 9 a §, 21 kap. 1 a §, rubr. närmast före 14 kap. 17 §, 17 kap. 8 §, 18 kap. 9 a §
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:33, bet. 2022/23:KrU7, rskr. 2022/23:189, direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2024:255
Rubrik: Lag (2024:255) om ändring i spellagen (2018:1138)
Omfattning: ändr. 17 kap. 5 §, 18 kap. 21 §, rubr. till 14 kap.; nya 14 kap. 18, 19 §§, 18 kap. 21 a §, rubr. närmast före 14 kap. 18 §
Ikraft: 2024-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:53, bet. 2023/24:KrU9, rskr. 2023/24:165, direktiv (EU) 2015/849