Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:868 · Visa fulltext
Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion
Departement: Finansdepartementet SFÖ
Ikraft: 2017-11-01
Ändring, SFS 2019:73
Rubrik: Förordning (2019:73) om ändring i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2019:1125
Rubrik: Förordning (2019:1125) om ändring i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 2, 32 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2022:13
Rubrik: Förordning (2022:13) om ändring i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2022-01-28
Ändring, SFS 2022:568
Rubrik: Förordning (2022:568) om ändring i förordningen (2017:868) med länsstyrelse-instruktion
Omfattning: ändr. 7 §; nya 7 a, 7 b §§
Ikraft: 2022-10-01
Ändring, SFS 2022:1381
Rubrik: Förordning (2022:1381) om ändring i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022-09-20 överg.best.
Ändring, SFS 2023:77
Rubrik: Förordning (2023:77) om ändring i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 2, 4, 13, 25, 31, 33 §§, rubr. närmast före 23 §; ny 13 a §, rubr. närmast före 13 a §
Ikraft: 2023-04-01