Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:807 · Visa fulltext
Lag (2017:807) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2018-02-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:185, bet. 2016/17:JuU32, rskr. 2016/17:344
Tidsbegränsad: 2019-09-01