Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:80 · Visa fulltext
Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2017-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:144
Rubrik: Förordning (2018:144) om ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2, 3 §§, rubr.till 2 kap; ny 2 kap. 4 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:911
Rubrik: Förordning (2018:911) om ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)
Omfattning: ändr. 5 kap. 10 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1129
Rubrik: Förordning (2018:1129) om ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:1118
Rubrik: Förordning (2019:1118) om ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 7 §, 5 kap. 1, 4, 7, 8, 9, 11, 14 §§, 6 kap. 2, 3, 4 §§, 7 kap. 2 §, rubr. till 3 kap.
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:1099
Rubrik: Förordning (2020:1099) om ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)
Omfattning: ny 5 kap. 14 a §, rubr. närmast före 5 kap. 14 a §
Ikraft: 2021-07-01