Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:80 · Visa fulltext
Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2017-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:144
Rubrik: Förordning (2018:144) om ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2, 3 §§, rubr.till 2 kap; ny 2 kap. 4 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:911
Rubrik: Förordning (2018:911) om ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)
Omfattning: ändr. 5 kap. 10 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1129
Rubrik: Förordning (2018:1129) om ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:1118
Rubrik: Förordning (2019:1118) om ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 7 §, 5 kap. 1, 4, 7, 8, 9, 11, 14 §§, 6 kap. 2, 3, 4 §§, 7 kap. 2 §, rubr. till 3 kap.
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:1099
Rubrik: Förordning (2020:1099) om ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)
Omfattning: ny 5 kap. 14 a §, rubr. närmast före 5 kap. 14 a §
Ikraft: 2021-07-01
Ändring, SFS 2022:339
Rubrik: Förordning (2022:339) om ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)
Omfattning: ny 8 kap. 3 §
Ikraft: 2022-07-01