Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:725 · Visa fulltext
Kommunallag (2017:725)
Departement: Finansdepartementet K
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:569
Rubrik: Lag (2018:569) om ändring i kommunallagen (2017:725)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §; nya 9 kap. 37, 38 §§, rubr. närmast före 9 kap. 37 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Ändring, SFS 2018:600
Rubrik: Lag (2018:600) om ändring i kommunallagen (2017:725)
Omfattning: ändr. 11 kap. 12, 14, 16, 24 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:149, bet. 2017/18:FiU42, rskr. 2017/18:285
Ändring, SFS 2018:1350
Rubrik: Lag (2018:1350) om ändring i kommunallagen (2017:725)
Omfattning: ändr. 3 kap. 14 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:206, bet. 2017/18:KU46, rskr. 2017/18:418
Ändring, SFS 2019:835
Rubrik: Lag (2019:835) om ändring i kommunallagen (2017:725)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§, 3 kap. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4 §§, 4 kap. 2, 4, 5, 18, 23, 29, 33 §§, 5 kap. 1, 5, 13, 38, 41, 48, 61, 63 §§, 6 kap. 1, 2, 7, 11, 12, 15, 26, 31 §§, 7 kap. 3, 5, 6, 11, 13, 14, 20, 23 §§, 8 kap. 1, 2, 9, 10, 13, 14, 15, 17 §§, 9 kap. 2, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 §§, 10 kap. 1, 2, 3, 6, 8, 9 §§, 11 kap. 1, 2, 5, 8, 14, 22 §§, 12 kap. 3, 12 §§, 13 kap. 1, 5, 6, 8, 10, 13 §§, rubr. 3 kap., rubr. närmast före 1 kap. 1, 10 §§, 4 kap. 2 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2022:638
Rubrik: Lag (2022:638) om ändring i kommunallagen (2017:725)
Omfattning: ändr. 5 kap. 58 §, 6 kap. 20, 28, 31, 37, 38, 42 §§, 9 kap. 8 §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:125, bet. 2021/22:KU36, rskr. 2021/22:316
Ändring, SFS 2023:642
Rubrik: Lag (2023:642) om ändring i kommunallagen (2017:725)
Omfattning: upph. 11 kap. 4 §; ändr. 7 kap. 17 §, 11 kap. 1, 5, 14 §§, 13 kap. 8 §, rubr. närmast före 11 kap. 14 §; nya 8 kap. 16 a §, 11 kap. 6 a §, rubr. närmast före 8 kap. 16 a §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:119, bet. 2023/24:KU2, rskr. 2023/24:6
Ändring, SFS 2023:708
Rubrik: Lag (2023:708) om ändring i kommunallagen (2017:725)
Omfattning: ändr. 6 kap. 38 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:6, bet. 2023/24:TU3, rskr. 2023/24:39
Ändring, SFS 2024:247
Rubrik: Lag (2024:247) om ändring i kommunallagen (2017:725)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2024-07-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:52, bet. 2023/24:KU7, rskr. 2023/24:161