Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:631 · Visa fulltext
Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2018:333
Rubrik: Lag (2018:333) om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246
Ändring, SFS 2018:1349
Rubrik: Lag (2018:1349) om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:206, bet. 2017/18:KU46, rskr. 2017/18:418
Ändring, SFS 2019:736
Rubrik: Lag (2019:736) om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
Omfattning: ändr. 1 kap, 1, 2, 7 §§, 2 kap. 2, 7, 8 §§, 3 kap. 4, 7, 9, 10 §§, rubr. närmast före 2 kap. 8 §, 3 kap. 9 §; ny rubr. närmast före 2 kap. 7 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:1255
Rubrik: Lag (2019:1255) om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2020-01-02
Förarbeten: Prop. 2019/20:14, bet. 2019/20:FiU28, rskr. 2019/20:76, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2022:1539
Rubrik: Lag (2022:1539) om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:251, bet. 2022/23:FiU15, rskr. 2022/23:33