Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:612 · Visa fulltext
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326
Ändring, SFS 2017:1130
Rubrik: Lag (2017:1130) om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Omfattning: upph. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2018-01-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:12, bet. 2017/18:SoU11, rskr. 2017/18:66
Ändring, SFS 2018:1728
Rubrik: Lag (2018:1728) om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2019-04-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:273, bet. 2018/19:SoU4, rskr. 2018/19:11
Ändring, SFS 2019:979
Rubrik: Lag (2019:979) om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 1, 5, 6 §§, 4 kap. 1, 3, 4, 5 §§, 5 kap. 1, 3, 5 §§, rubr. till 4 kap.
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48