Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:612 · Visa fulltext
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326
Ändring, SFS 2017:1130
Rubrik: Lag (2017:1130) om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Omfattning: upph. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2018-01-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:12, bet. 2017/18:SoU11, rskr. 2017/18:66
Ändring, SFS 2018:1728
Rubrik: Lag (2018:1728) om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2019-04-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:273, bet. 2018/19:SoU4, rskr. 2018/19:11
Ändring, SFS 2019:979
Rubrik: Lag (2019:979) om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 1, 5, 6 §§, 4 kap. 1, 3, 4, 5 §§, 5 kap. 1, 3, 5 §§, rubr. till 4 kap.
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48