Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:584 · Visa fulltext
Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IU
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Ändring, SFS 2022:895
Rubrik: Lag (2022:895) om ändring i lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:181, bet. 2021/22:SfU25, rskr. 2021/22:331
Ändring, SFS 2022:896
Rubrik: Lag (2022:896) om ändring i lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2026-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:181, bet. 2021/22:SfU25, rskr. 2021/22:331
Ändring, SFS 2022:1244
Rubrik: Lag (2022:1244) om ändring i lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: upph. 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2022-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:216, bet. 2021/22:AU15, rskr. 2021/22:426