Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:563 · Visa fulltext
Museilag (2017:563)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:116, bet. 2016/17:KrU9, rskr. 2016/17:281
Ändring, SFS 2017:774
Rubrik: Lag (2017:774) om ändring i museilagen (2017:563)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2019:977
Rubrik: Lag (2019:977) om ändring i museilagen (2017:563)
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48