Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:527 · Visa fulltext
Lag (2017:527) om studiestartsstöd
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2017-07-02
Förarbeten: Prop. 2016/17:158, bet. 2016/17:UbU20, rskr. 2016/17:285
Ändring, SFS 2017:581
Rubrik: Lag (2017:581) om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:172, bet. 2016/17:SfU25, rskr. 2016/17:316
Ändring, SFS 2017:597
Rubrik: Lag (2017:597) om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Ändring, SFS 2017:775
Rubrik: Lag (2017:775) om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2020:200
Rubrik: Lag (2020:200) om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2020-04-07
Förarbeten: Prop. 2019/20:132, bet. 2019/20 FiU51, rskr. 2019/20:199
Ändring, SFS 2020:444
Rubrik: Lag (2020:444) om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd
Omfattning: ny 22 a §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:167, bet. 2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:295
Ändring, SFS 2021:476
Rubrik: Lag (2021:476) om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2021-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:122, bet. 2020/21:UbU17, rskr. 2020/21:308
Ändring, SFS 2022:863
Rubrik: Lag (2022:863) om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd
Omfattning: ändr. 7, 8, 25 §§
Ikraft: 2022-06-30
Förarbeten: Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365