Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:496 · Visa fulltext
Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2017-07-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:139, bet. 2016/17:JuU27, rskr. 2016/17:273
Ändring, SFS 2018:1247
Rubrik: Lag (2018:1247) om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §
Förarbeten: Prop. 2017/18:232, bet. 2017/18:JuU37, rskr. 2017/18:392
Ändring, SFS 2018:1320
Rubrik: Lag (2018:1320) om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390, direktiv (EU) 2017/541
Ändring, SFS 2018:1714
Rubrik: Lag (2018:1714) om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 1, 3, 4, 7 §§, 8 kap. 3 §, 9 kap. 4, 5 §§, 10 kap. 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före 7 kap. 7 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10
Ändring, SFS 2019:380
Rubrik: Lag (2019:380) om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 7 kap. 5 §, 8 kap. 1 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241
Ändring, SFS 2019:1185
Rubrik: Lag (2019:1185) om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:163, bet. 2019/20:JuU9, rskr. 2019/20:44
Ändring, SFS 2020:80
Rubrik: Lag (2020:80) om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 5 kap. 4 § rubr. 5 kap; ny 4 a kap.
Ikraft: 2020-04-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:38, bet. 2019/20:JuU18, rskr. 2019/20:158
Ändring, SFS 2022:690
Rubrik: Lag (2022:690) om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324