Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:496 · Visa fulltext
Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2017-07-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:139, bet. 2016/17:JuU27, rskr. 2016/17:273
Ändring, SFS 2018:1247
Rubrik: Lag (2018:1247) om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §
Förarbeten: Prop. 2017/18:232, bet. 2017/18:JuU37, rskr. 2017/18:392
Ändring, SFS 2018:1320
Rubrik: Lag (2018:1320) om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390, direktiv (EU) 2017/541
Ändring, SFS 2018:1714
Rubrik: Lag (2018:1714) om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 1, 3, 4, 7 §§, 8 kap. 3 §, 9 kap. 4, 5 §§, 10 kap. 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före 7 kap. 7 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10
Ändring, SFS 2019:380
Rubrik: Lag (2019:380) om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 7 kap. 5 §, 8 kap. 1 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241
Ändring, SFS 2019:1185
Rubrik: Lag (2019:1185) om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:163, bet. 2019/20:JuU9, rskr. 2019/20:44
Ändring, SFS 2020:80
Rubrik: Lag (2020:80) om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 5 kap. 4 § rubr. 5 kap; ny 4 a kap.
Ikraft: 2020-04-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:38, bet. 2019/20:JuU18, rskr. 2019/20:158
Ändring, SFS 2022:690
Rubrik: Lag (2022:690) om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324