Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:452 · Visa fulltext
Skattebrottsdatalag (2017:452)
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:89, bet. 2016/17:SkU29, rskr. 2016/17:270
Upphävd: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:1696
Omfattning: upph.