Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:425 · Visa fulltext
Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:132, bet. 2016/17:SoU17, rskr. 2016/17:277, direktiv 2014/40/EU
CELEX-nr: elektronisk cigarett
Upphävd: 2019-07-01
Ändring, SFS 2018:583
Rubrik: Lag (2018:583) om ändring i lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Omfattning: upph. 29 §, rubr. närmast före 29 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Ändring, SFS 2018:2088
Omfattning: upph.