Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:425 · Visa fulltext
Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:132, bet. 2016/17:SoU17, rskr. 2016/17:277, direktiv 2014/40/EU
CELEX-nr: elektronisk cigarett
Upphävd: 2019-07-01
Ändring, SFS 2018:583
Rubrik: Lag (2018:583) om ändring i lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Omfattning: upph. 29 §, rubr. närmast före 29 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Ändring, SFS 2018:2088
Omfattning: upph.