Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:372 · Visa fulltext
Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2017:776
Rubrik: Lag (2017:776) om ändring i lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336
Ändring, SFS 2019:976
Rubrik: Lag (2019:976) om ändring i lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48