Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:322 · Visa fulltext
Lag (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister
Departement: Justitiedepartementet L3
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:119, bet. 2016/17:NU18, rskr. 2016/17:216, direktiv 93/83/EEG
Ändring, SFS 2021:358
Rubrik: Lag (2021:358) om ändring i lagen (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister
Omfattning: ändr. 1, 11 §§
Ikraft: 2021-06-07
Förarbeten: Prop. 2020/21:153, bet. 2020/21:NU19, rskr. 2020/21:288, direktiv (EU) 2019/789
Ändring, SFS 2022:1713
Rubrik: Lag (2022:1713) om ändring i lagen (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister
Omfattning: ändr. 1, 3, 5 §§; ny 1 a §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:278, bet. 2022/23:NU6, rskr. 2022/23:41, direktiv (EU) 2019/790