Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:322 · Visa fulltext
Lag (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister
Departement: Justitiedepartementet L3
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:119, bet. 2016/17:NU18, rskr. 2016/17:216, direktiv 93/83/EEG
Ändring, SFS 2021:358
Rubrik: Lag (2021:358) om ändring i lagen (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister
Omfattning: ändr. 1, 11 §§
Ikraft: 2021-06-07
Förarbeten: Prop. 2020/21:153, bet. 2020/21:NU19, rskr. 2020/21:288, direktiv (EU) 2019/789
Ändring, SFS 2022:1713
Rubrik: Lag (2022:1713) om ändring i lagen (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister
Omfattning: ändr. 1, 3, 5 §§; ny 1 a §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:278, bet. 2022/23:NU6, rskr. 2022/23:41, direktiv (EU) 2019/790