Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:30 · Visa fulltext
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2017-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:211
Rubrik: Lag (2017:211) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 16 kap. 3 §
Ikraft: 2017-04-15
Förarbeten: Prop. 2016/17:59, bet. 2016/17:SoU11, rskr. 2016/17:156
Ändring, SFS 2017:616
Rubrik: Lag (2017:616) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: upph. 17 kap. 4 §; ändr. 17 kap. 8 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326
Ändring, SFS 2017:773
Rubrik: Lag (2017:773) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336
Ändring, SFS 2017:810
Rubrik: Lag (2017:810) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §, 16 kap. 3 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:85, bet. 2016/17: SoU13, rskr. 2016/17:345
Ändring, SFS 2018:143
Rubrik: Lag (2018:143) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §, 7 kap. 5 §, 8 kap. 5 §; nya 7 kap. 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:40, bet. 2017/18:SoU18, rskr. 2017/18:176
Ändring, SFS 2018:553
Rubrik: Lag (2018:553) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 §; ny 7 kap. 2 a §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:83, bet. 2017/18:SoU22, rskr. 2017/18:294
Ändring, SFS 2018:694
Rubrik: Lag (2018:694) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Ändring, SFS 2018:1727
Rubrik: Lag (2018:1727) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 12 kap. 1, 2 §§, 14 kap. 1 §, 16 kap. 1 §
Ikraft: 2019-04-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:273, bet. 2018/19:SoU4, rskr. 2018/19:11
Ändring, SFS 2018:1997
Rubrik: Lag (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §, rubr. närmast före 10 kap. 5 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:274, bet. 2018/19:SoU5, rskr. 2018/19:50
Ändring, SFS 2019:973
Rubrik: Lag (2019:973) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 , 2 §§, 2 kap. 2, 3, 7 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1, 2, 2 a, 3, 5 a, 6, 7, 8, 9 §§, 8 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§, 9 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 10 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 11 kap. 4 §, 12 kap. 4 §, 14 kap. 1, 2, 3 §§, 15 kap. 1 §, 16 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 17 kap. 1, 2, 6 §§, 18 kap. 2, 3 §§, rubr. 14 kap., rubr. närmast efter 6 kap. 2 §, rubr. närmast före 17 kap. 6 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2019:996
Rubrik: Lag (2019:996) om ändring i lagen (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 § i 2018:1997
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:312
Rubrik: Lag (2020:312) om ändring i lagen (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. p 1 i ikrafttr.- och övergångsbest. i 2018:1997
Förarbeten: Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20: 262
Ändring, SFS 2020:1043
Rubrik: Lag (2020:1043) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 6 §; nytt 13 a kap.
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:164, bet. 2020/21:SoU2, rskr. 2020/21:61
Ändring, SFS 2021:648
Rubrik: Lag (2021:648) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §
Ikraft: 2021-08-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:163, bet. 2020/21:SoU26, rskr. 2020/21:350
Ändring, SFS 2022:273
Rubrik: Lag (2022:273) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §, 9 kap. 1 §; nya 7 kap. 3 a, 3 b, 3 c §§
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:72, bet. 2021/22:SoU22, rskr. 2021/22:225
Ändring, SFS 2022:1255
Rubrik: Lag (2022:1255) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ny 5 kap. 9 §, rubr. närmast före 5 kap. 9 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:244, bet. 2021/22:SoU35, rskr. 2021/22:428
Ändring, SFS 2023:37
Rubrik: Lag (2023:37) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 13 a kap. 1 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:260, bet. 2022/23:SoU5, rskr. 2022/23:116
Ändring, SFS 2023:191
Rubrik: Lag (2023:191) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §; ny 2 kap. 8 §
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:45, bet. 2022/23:SoU11, rskr. 2022/23:164
Ändring, SFS 2024:90
Rubrik: Lag (2024:90) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 16 kap. 3 §
Ikraft: 2024-04-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:31, bet. 2023/24:SoU6, rskr. 2023/24:130