Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:193 · Visa fulltext
Förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2017:1315
Rubrik: Förordning (2017:1315) om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:482
Rubrik: Förordning (2018:482) om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 4, 25 §§; ny 3 a §
Ikraft: 2018-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:913
Rubrik: Förordning (2018:913) om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1971
Rubrik: Förordning (2018:1971) om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 4, 18 §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:4
Rubrik: Förordning (2019:4) om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2019-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1119
Rubrik: Förordning (2019:1119) om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1, 3, 3 a, 5, 16, 17, 22, 23 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:804
Rubrik: Förordning (2021:804) om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
Omfattning: upph. 16 §; ändr. 19 §
Ikraft: 2021-07-20
Ändring, SFS 2022:253
Rubrik: Förordning (2022:253) om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 8, 15 §§
Ikraft: 2022-04-26 överg.best.
Ändring, SFS 2022:383
Rubrik: Förordning (2022:383) om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 3, 21 §§; ny 18 a §
Ikraft: 2022-05-24 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1009
Rubrik: Förordning (2022:1009) om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 14, 21 §§; nya 14 a, 14 b §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 2022-07-01
Ändring, SFS 2022:1639
Rubrik: Förordning (2022:1639) om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2023-07-02
Ändring, SFS 2023:871
Rubrik: Förordning (2023:871) om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
Omfattning: upph. 20 §; ändr. 8 §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.